Blootstellingsonderzoek

Het kan zijn dat uit uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) naar voren komt dat er specifieke aanvullende inventarisaties of bijkomende onderzoeken noodzakelijk zijn. Werkt u bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen of kunnen medewerkers blootgesteld worden aan biologische agentia of schadelijk geluid? Dan moet dit nader onderzocht worden.

De consultants kunnen blootstellingsonderzoeken uitvoeren op het gebied van o.a.

Gevaarlijke stoffen

Het doel van een blootstellingsonderzoek is; het beoordelen van de blootstelling van uw medewerkers aan bepaalde gevaarlijke stoffen, tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak, onder reële omstandigheden. Daarnaast kan het onderzoek aanleiding zijn voor een plan van aanpak en verbetermaatregelen.

Schadelijk geluid, trillingen

De meest voorkomende klachten zijn gehoorklachten door te hoge geluidsbelasting. Met een geluidsmeter wordt de blootstelling aan geluid gemeten. Wetenschappelijk is vastgesteld dat blootstelling aan een geluidsniveau boven de 80dB(A) schade kan veroorzaken aan het gehoor. Een lawaaiige arbeidssituatie is dus een ongewenste situatie. De daaraan verbonden risico’s dienen weggenomen te worden of zo veel mogelijk te worden gereduceerd.

Ergonomie & fysieke belasting

De consultant adviseert werkgevers en werknemers over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Daardoor voorkomt u en vermindert u lichamelijke klachten van werknemers. Zo’n advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de inrichting van de werkplekken, de afstelling van de bureaustoelen of het geven van tiltrainingen (veilig tillen).

Op basis van het onderzoek worden heldere en praktische verbeteringen met u uitgewerkt. Octant kan u tevens ondersteunen bij de implementatie hiervan en het borgen van het preventiebeleid binnen uw organisatie.