EED-vrijstelling middels de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) loopt eind dit jaar af.

eed milieu.jpg

De Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) loopt eind dit jaar af. Organisaties die hieraan deelnemen zijn wettelijk verplicht om aan te tonen dat zij energiezuinig zijn in hun verbruik volgens het energie-efficiëntieplan (EEP). Nu de afspraak vervalt, geldt voor veel organisaties dat de vrijstelling voor de informatieplicht voor energiebesparing en de EED auditplicht vervalt.

Dit zorgt voor verplichtingen én kansen. Veel organisaties verliezen hun vrijstelling voor de informatieplicht voor energiebesparing en de EED-auditplicht. Dit betekent dat bij alle organisaties die hier mee te maken hebben in 2020 al een EED-audit moet worden uitgevoerd. Energiemanagementsystemen zoals de ISO 50001, ISO 14001 in combinatie met CO2 reductiemanagement of de CO2-prestatieladder kunnen ingezet worden om alsnog vrijstelling voor de EED-auditplicht te behouden.

Heeft u al nagedacht hoe u in 2021 aan de EED-auditplicht gaat voldoen? 

Certificering volgens ISO 50001

ISO 50001 certificering biedt ondersteuning aan bij de ontwikkeling van een systematische aanpak van uw energieprestaties, -inkoop en -gebruik. De voordelen van een ISO 50001 certificaat zijn:

  • Inzicht in uw eigen energieverbruik waardoor u dit terug kunt dringen wat kan leiden tot een kostenreductie.
  • U onderscheidt zich bij aanbestedingen van andere organisaties.
  • Minder CO2 uitstoot, waardoor u kunt voldoen aan de reductiedoelstellingen van de overheid.
  • Vrijstelling van de verplichte energie audit in het kader van de EU Energy Efficiency Directive (EED).

Klik hier voor meer informatie over ISO 50001 certificering.

Vrijstelling voor de EED-Auditplicht

Naast ISO 50001 certificering zijn er ook andere alternatieven voor het krijgen van vrijstelling:

Heeft u al een beslissing gemaakt?

U heeft nog een half jaar de tijd om te bedenken hoe u aan de EED-auditplicht wilt voldoen. Octant helpt u graag bij het maken van de juiste keuze. Wilt u meer informatie over ISO 50001? Of een ander energiemanagementsysteem? Neem dan contact met ons op via 0181611244 of stuur een mail naar info@octant-advies.nl