ISO 14001 certificaat met de aanvulling van een CO2 Reductiemanagement certificaat

Co2.jpg

Wat is certificering van CO2-reductiemanagement met ISO 14001?

Een van de eisen uit de Europese Energie Efficiency Directive (EED) is dat een organisatie een zogenaamde energieaudit moet uitvoeren. De EED biedt de mogelijkheid om een ISO 14001-certificaat daarvoor te gebruiken wanneer daar een ‘module’ aan toe wordt gevoegd die zeker stelt, dat voldaan wordt aan de eisen uit de EED. Met het CO2-reductiemanagement wordt daaraan voldaan. Dit kan alleen in combinatie met de ISO 14001-certificering worden toegepast.

Er zijn twee niveaus te onderscheiden:

  1. Energiemanagement: op dit niveau worden per energiedrager de mogelijkheden tot energiebesparing bepaald.
  1. CO2-management: op dit niveau wordt een integrale benadering toegepast en vindt voor de verschillende energiedragers een omrekening plaats naar CO2-emissies en worden keuzes gebaseerd op het realiseren van een maximale reductie van CO2-emissies.

Zowel organisaties met een certificaat op niveau 1 als niveau 2 voldoen aan de eisen uit de wetgeving zoals gesteld in de EU Energy Efficiency Directive (EED) ten aanzien van de uitvoering van een energieaudit. Voorwaarde is wel dat de scope van het certificaat en het managementsysteem ook betrekking heeft op de organisatie en activiteiten die onder de EED-verplichting vallen.

Overweegt u het certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 en wilt u hierover meer informatie? Bel ons gerust op 0181611244