ISO 9001

Met een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem maakt u (mogelijke) risico’s, werkwijzen en organisatiestructuren inzichtelijk

ISO 9001 is de meest bekende internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De doelstelling van kwaliteitsmanagement is het scherp zijn en blijven op de kwaliteit die de organisatie haar klanten biedt. Het betreft niet alleen bedrijfsprocessen en systemen maar ook de vaardigheden en gedrag van medewerkers en managers. Een kwaliteitsmanagementsysteem wat volgens ISO 9001:2015 is opgezet en geimplementeerd biedt uw organisatie een structuur om gericht, planmatig en continu te werken aan de kwaliteit van uw dienstverlening en/of producten. Het is een sturingsmodel voor efficiënte bedrijfsvoering en raakt alle elementen van de organisatie.

Met een ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem van Octant laat u uw stakeholders weten dat u klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft staan, dat uw product en/of uw dienstverlening voldoet aan alle wettelijke eisen en dat u en uw medewerkers de processen en risico's beheersen die dit met zich meebrengt.

De voordelen van een ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem zijn:

  • continu verbeteren van de kwaliteit van uw diensten en producten;
  • stroomlijnen van uw processen binnen uw organisatie;
  • beheersen van uw risico's door invoering van risicomanagementbeleid;
  • voldoen aan, de voor uw organisatie van toepassing zijnde, wet- en regelgeving;
  • verhogen van de klanttevredenheid;
  • verlagen van de faal- en onderhoudskosten.

Onze adviseurs vertellen u graag meer over de opzet en implementatie van een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem of integratie van uw huidige kwaliteitszorgsysteem in ons digitale managementsysteem.