Compliance management

Door compliance management op te nemen in uw digitale managementsysteem kunt u aantoonbaar maken dat u voldoet aan wet- en regelgeving

Onder compliance management wordt verstaan: ‘Het actief identificeren van relevante wet- en regelgeving en er aantoonbaar aan voldoen’. Compliancy is opgenomen in een aantal normen waaronder de ISO 9001:2015.

Compliance management is een geïntegreerd onderdeel van alle digitale managementsystemen die Octant Veiligheids- & Risicomanagement voor haar klanten ontwikkelt. Uitgangspunt voor compliance management is een register wet- en regelgeving dat in samenspraak met u en op basis van kennis en ervaring wordt opgesteld.

Onze ondersteuning op het gebied van compliance management richt zich op:

  • Monitoren van wet- en regelgeving
  • Bijwerken register wet- en regelgeving
  • Vaststellen status naleving wet- en regelgeving
  • Opstellen en implementeren van beheersmaatregelen
  • Toetsing register wet- en regelgeving
  • Inspecties door bevoegd gezag

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het opzetten de implementatie van compliance management in uw kwaliteitsmanagementsysteem? Onze adviseurs staan voor u klaar!