ATEX

Er komen in diverse branches brandbare stoffen voor, zoals de chemische industrie, verfspuiterijen, maar ook in de afvalverwerking, afvalwaterzuivering en de houtverwerkende industrie. Waar met brandbare stoffen wordt gewerkt bestaat explosiegevaar. Een explosie heeft een groot vernietigend effect. Als je met brandbare stoffen werkt moet je dus goed weten aan welke veiligheidsregels je je moet houden.

ATEX / Explosieveiligheidsdocument
Elk bedrijf dat met brandbare stoffen werkt moet een explosieveiligheidsdocument opstellen waarin de explosiegevaarlijke zones en benodigde veiligheidsregels worden vast gesteld. Dit staat in de Europese ATEX richtlijnen (Atmosphères Explosives) en in het Arbobesluit.

 In dat veiligheidsdocument staat onder meer:

  • welke explosierisico's er in uw bedrijf zijn
  • hoe groot de explosierisico's zijn
  • wat u gaat doen om explosies en explosiegevaar te voorkomen
  • de indeling van uw bedrijf in explosiegevaarlijke zones
  • beschrijving van ontwerp, bediening en onderhoud van arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen

Als er iets verandert aan bijvoorbeeld de werkplaats, de machines of de manier van werken dan past u het document aan.

 

Octant kan een explosieveiligheidsdocument voor u opstellen en u adviseren over verbetermaatregelen.